Op deze school zijn er heel veel verschillende mentoren. Wij hebben aan drie verschillende mentoren gevraagd wat ze doen en hoe ze de leerlingen begeleiden.

Waarom bent u mentor?

Mevr. van Rijswijk: “Ik houd ervan om leerlingen te helpen en te begeleiden waar nodig.” Mevr. de Ridder: “Als je mentor bent, heb je een speciale band met je mentorklas. Dat is een band die je niet hebt met je ‘normale’ klassen. Ook krijg je een andere band met het team van mentoren, je collega’s.” Mevr. Bakker: “Leerlingen helpen is waarvoor ik docent ben geworden. Dit kun je doen door hun mentor te zijn.”

Wat doen jullie tijdens mentorlesuur?

Mevr. van Rijswijk: “Eigenlijk doe ik gewoon wat mevrouw Siegel doet, of tenminste dat probeer ik. Daarnaast moet ik mijn leerlingen leren hoe ze het beste kunnen leren.” Mevr. de Ridder: “Ik vind het fijn om tijdens de mentorles leerlingen apart te nemen, alleen lukt dit niet altijd. Tijdens die lessen leer ik ze ook plannen en hoe ze zich moeten voorbereiden op bijvoorbeeld een toetsweek.” Mevr. Bakker: “In de mentorlessen behandelen we verschillende thema’s, zoals pesten of sociale media.”

Wat wilt u de toekomstige brugklassers meegeven?

Mevr. van Rijswijk: “Dat aan het einde alles goed komt!” Mevr. de Ridder: “Uiteindelijk voelt alles vanzelf als een thuis!” Mevr. Bakker: “Stress niet teveel, uiteindelijk lukt het je wel!”

Hopelijk weten jullie nu wat een mentor doet!

Faye, Esther, Eline en Julia L.