Wat denk jij dat de favoriete vakken zijn van het Norbertus? En wat is jouw favoriete vak? Daar kun je in dit artikel achter komen. Veel leesplezier!

De afbeelding hierboven bevat de informatie over een klein onderzoekje dat ik heb gedaan,  waarbij ik exact 100 verschillende leerlingen van onze school heb gevraagd wat hun favoriete vak is. Hieruit bleken een paar verschillende dingen. Allereerst wil ik het hebben over de resultaten, er zijn namelijk een paar heel opvallende vakken met heel veel aanhang zoals bijvoorbeeld LO (lichamelijke opvoeding) die met zijn 23% procent echt uit de resultaten springt. En dan op de plek daaronder heb je beeldende vorming die met maar acht stemmers minder ook echt wel een tweede plek verdient heeft. En dan op een of andere manier op de derde plek heb je wiskunde met maar 4 stemmers minder dan beeldende vorming. Dan heb je natuurlijk ook nog vakken die het wat minder deden maar toch nog erg in de buurt kwamen zoals; geschiedenis, natuurkunde en biologie. 

Al met al kunnen we dus constateren dat lichamelijke opvoeding op de eerste plek staat met 23 aanhangers.